სიახლეები

სტიპენდიატები

კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიატები 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრი

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის „თანამედროვე საქართველოს ისტორია“ წარმატებული სტუდენტებისთვის აწესებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 250 ევროს ოდენობით.

სტიპენდიას ყოველთვიურად იღებენ ის სტუდენტები, რომლებიც სამაგისტრო პროგრამის შიდაშესარჩევ პროცედურებზე საუკეთესო შედეგებს აჩვენებენ. სტიპენდიის შენარჩუნება დამოკიდებულია სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებაზე სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის პერიოდში.

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის სტიპენდიატები 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში არიან:

ნანო სარალიშვილი

გიორგი ჭკადუა

გოჩა ვანაძე

important news icon

მნიშვნელოვანი სიახლეები