სიახლეები

სტიპენდია

ანალიტიკური ცენტრტის „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“ (GRASS) სტიპენდია

მომდევნო სამი წლის განმავლობაში,ანალიტიკური ცენტრი „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“ (GRASS) მეორეადგილზე გასული სამაგისტრო ნაშრომის ავტორს 1500 ლარით.

important news icon

მნიშვნელოვანი სიახლეები