მარიამ მანჯგალაძე

სტუდენტი
  • 2020 წელს დაასრულა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკის მეცნიერებაში. 2021 წელს მიენიჭა ისტორიის უფროსი მასწავლებელის სტატუსი. უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კონფერენციებში, დისკუსიებსა და დებატებში.
    მისი ინტერესის სფეროა საქართველო 90-იან წლებში, სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესი, წინაღობები და მნიშვნელოვანი აქტორები.