ბესიკ გოჩიაშვილი

სტუდენტი
  • ბესიკ გოჩიაშვილმა 2021 წელს მოიპოვა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების ბაკალავრის დიპლომი. დაინტერესებულია ისტორიით, პოლიტიკით, საერთაშორისო ურთიერთობებითა და დიპლომატიით. 2018-2020 წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბის“ წევრი. 2020 წლის გაზაფხულზე გაიარა არასამთავრობო ორგანიზაციის „მედიის განვითარების ფონდი“ სტაჟირება.