ანანო მუშკუდიანი

სტუდენტი
  • ანანო მუშკუდიანმა 2021 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება. 2017 წლიდან მუშაობდა NATO-სა და ევროკავშირზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით YATA Georgia-ში, იყო სტაჟიორი USAID/HICD-სა და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში“, ასევე ერთი წელი მუშაობდა On.ge-ში საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენების ჟურნალისტად. დაინტერესებულია საშინაო და რეგიონული პოლიტიკით.