ქეთი სართანია

სტუდენტი
  • ქეთი სართანიამ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოცილოგიის მიმართულებით. 2014 წლიდან ჩართულია კვლევით საქმიანობაში. მისი კვლევითი ინტერესებია სოციალური ჯგუფები და მოძრაობები, პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაცია, ნაციონალიზმი, იდენტობა და ისტორია. ამავე საკითხებზე გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე სტატია.