სიახლეები

თანამშრომლობა

საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)

GRASS-ის შესახებ ვწერთ შემდეგს: „მომდევნო სამი წლის განმავლობაში, ანალიტიკური ცენტრი „საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“ (GRASS) მეორე ადგილზე გასული სამაგისტრო ნაშრომის ავტორს 1500 ლარით.“

ვებგვერდი:https://grass.org.ge/ka

important news icon

მნიშვნელოვანი სიახლეები